top of page

Ebeveyn Danışmanlığı 

Ebeveyn danışmanlığı, çocuğunuzun gelişim sürecinde sağlıklı, yapıcı bir iletişim kurmak için geliştirilmiş  bir danışmanlık türüdür. Anne babasından bağımsız değerlendirilemeyen bebek, çocuk ve ergenlerin sorunlarında uygun ebeveyn danışmanlığının alınması ailelere çoğu zaman sorun oluşmadan önce erken müdahale şansı sunmaktadır. 

Danışmanlık alanları;
Ebeveynlik tutumları, beslenme ve tuvalet alışkanlığı kazandırma, pozitif disiplin, ailedeki önemli değişim ve çocuğun çeşitli durumlara adaptasyon süreçleri (okula başlama, boşanma, taşınma, kayıp vb.) olarak sıralanabilir.

 

Gelişimsel Oyun Grubu 

Bebeklerin ve çocukların akranlarıyla zaman geçirmeleri sosyal, duygusal ve ruhsal gelişimlerine kayda değer bir katkı sağlar. Oyun, çocuğun kendi deneyimleriyle öğrenmesinin en etkili yoludur; oyun uyumdur.

9 -36 ay ebeveyn katılımlı ve 3-5 yaş ebeveyn katılımsız gelişimsel oyun grubu içeriklerini bebeklerin / çocukların gelişim seviyelerini göz önünde bulundurarak düzenlemekteyim. Amacım bu gruplar aracılığıyla çocukların farklı gelişim alanlarını; ince-kaba motor, sosyal, duygusal ve bilişsel becerilerini geliştirebilecekleri sağlıklı, akran iletişiminin olduğu bir ortamda sunmak. 

 

Oyun Terapisi 

Oyun terapisi, çocukların kendilerini ve duygusal ihtiyaçlarını oyun ve oyuncaklar yolu ile ifade etmesidir. Çocuklar yaşadıkları deneyim ve duyguları oyun aracılığıyla açık bir şekilde ifade etme olanağı bulduğunda sağlıklı olarak gelişim gösterir ve kendi sorunlarını kendi yollarıyla çözebilme becerilerini geliştirirler.  Oyun terapisti ise çocuğun ortaya koyduğu oyun dünyasına onunla birlikte girerek, çocuğun oyun dilini konuşur. Terapi sürecinin sonunda çocukların yaşadıkları duygusal sıkıntıları gidermeleri ve sağlıklı gelişimlerine ulaşmaları hedeflenir.


bottom of page