top of page

Ebeveyn Danışmanlığı 

Yaşamın ilk 6 yılı gelişimin her anlamda çok yoğun ve hızlı olduğu bir dönemdir. Bu gelişim serüveninde her yeni dönem beraberinde ebeveyn ve çocuk için çeşitli değişimler ve dönüşümler getirir. Bazı durumlarda bu değişimlere adapte olmak hem ebeveyn hem de çocuk açısından zorlayıcı olabilir. Ebeveyn danışmanlığı ile amacımız bu zorlanmaları doğru açıdan ele almak, çocuğun davranışlarından çok ihtiyaçlarını göz önünde tutulduğu bir yaklaşım benimseyerek süreci sağlıklı yönetmek ve böylece her çocuğu gelişim potansiyelinin üst basamaklarına ulaşmasına yardımcı olmaktır.

Danışmanlık alanları;
Ebeveynlik tutumları, beslenme ve tuvalet alışkanlığı kazandırma, pozitif disiplin, gelişimi ve ebeveyn ile iletişimi destekleyici oyunlar, ailedeki önemli değiş
im ve çocuğun çeşitli durumlara adaptasyon süreçleri (okula başlama, boşanma, taşınma, kayıp vb.) olarak sıralanabilir.
 

Oyun Grubu ve İçerik Danışmanlığı

Bebeklerin ve çocukların akranlarıyla zaman geçirmeleri sosyal, duygusal ve ruhsal gelişimlerine kayda değer bir katkı sağlar. Oyun, çocuğun kendi deneyimleriyle öğrenmesinin en etkili yoludur; oyun uyumdur.

0-3 yaş ebeveyn katılımlı ve 3-6 yaş ebeveyn katılımsız oyun grubu içeriklerini çocukların gelişim seviyelerine göre düzenlemekte ve ve farklı gelişim alanlarını (ince-kaba motor, sosyal, duygusal ve bilişsel)  destekleyecek nitelikte hazırlanmaktadır. 

 

0-6 yaş dönemi oyun grubu ve atölye çalışmalarının amacı;
Bebeklerin farklı gelişim alanlarına hitap ederek gelişimlerine katkıda bulunmak
Bakım verenle bebeğin arasındaki ilişkiyi desteklemek ve iyileştirmek
Bakım verenlere uzman eşliğinde sosyal destek ve paylaşım ortamı oluşturmak

Oyun Terapisi 

Çocuklar iç dünyalarını oyun ve oyuncaklar aracılığıyla ortaya koyarlar. Çocuk merkezli oyun terapisinin amacı çocukların iç dünyalarını oyun yoluyla anlamak, duygu ve isteklerini oyun yoluyla açık bir şekilde ifade edebilecekleri güvenli bir ortam yaratmaktır. Çocuklar yaşadıkları deneyim ve duyguları açık bir şekilde ifade etme olanağı bulduğunda sağlıklı olarak gelişim gösterir ve kendi sorunlarını kendi yollarıyla çözebilme becerilerini geliştirirler. Bu bağlamda biz terapistlerin görevi çocuğun duygusal süreçlerine eşlik etmektir.


Çocuk Merkezli Oyun Terapisi ile çocukların;
Duygularını daha iyi anlamaları,
İhtiyaçlarının karşılanması için duygularını ifade etmeleri,
Etkili sosyal beceriler geliştirmeleri,
Yaşadıkları sorunlarla ilgili sağlıklı başa çıkma ve problem çözme becerilerinin desteklenmesi amaçlanır.

bottom of page